Menu Close

สังฆทาน ขั้นตอนการถวายสังฆทาน

สังฆทาน ขั้นตอนการถวายสังฆทาน
เพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการถวายสังฆทาน จึงขอนำเรื่องดังกล่าวมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง ดังนี้
การถวายสังฆทานนั้นสามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี เมื่อไหร่ก็ได้ ที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็สามารถทำได้โดยแจ้งเหตุทางวัดให้จัด การถวายสังฆทานนั้นสามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี เมื่อไหร่ก็ได้ ที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็สามารถทำได้โดยแจ้งเหตุทางวัดให้จัด
การถวายสังฆทานนี้จะนำไปถวายที่วัดก็ได้มิใช่ยาต้องไปที่วัดเสมอ พึงไปพบหัวหน้าโสมหรือเจ้าอาวาสแจ้งความประสงค์ต้องการที่จะถวายสังฆทานจำนวนกี่รูป ท่านจะจัด ภิกษุรูปใดก็ได้เป็นตัวแทนมารับตามจำนวนที่ต้องการถวายหรือจะเป็นที่ผู้รับเองก็ได้
ในพิธีการถวายมึงจุดธูป 3 ดอกเทียน 2 เล่ม(ด้านซ้ายและขวาของพระพุทธรูปหรือด้านขวาและซ้ายมือของเรา) กาวภาษาบาลี แล้วกราบพระก่อนว่า
” อะระหัง สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ กราบ”
” สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ กราบ”
” สุปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิ กราบ”
แล้วอาราธนสินว่า
มะยังภันเตติสะระเณนะสะหะปัญจะสีลานิยาจามะ
ดูตียัมปิมะยังภันเตติรรเนนะสะอาดปัจจะศิลานิยาจามะ
ตะติยัมปิมะยังภันเตติสะระเณนะสะหะปัญจะสีลานิยาจามะ
เสร็จแล้วพระจะให้ศีลรปภ รับศีลจากพระรับศีลจบแล้วตั้งนะโม… เพื่อเป็นการเคารพนอบน้อมต่อพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ
กล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรมถ้าจำไม่ได้หรือว่าไม่ได้พระจะบอกให้ว่าตามที่จะบอกให้ก็ได้ทางที่ดีควรจะกล่าวคำถวายเองโดยกล่าวดังนี้
อิมานิมะยังภันเตภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโณชะยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิปัตตานีนิ ปาร์ตี้กันหาตุอัมหากังทีฆะรัตตังหิตายะสุขายะ
โดยกล่าวคำแปลต่อโดยกล่าวว่า
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญ
เมื่อกล่าวคำถวายเสร็จละจะกล่าวพร้อมกันว่าสาธุแล้วเราเข้าไปประเคนเครื่องไทยธรรมซึ่งจะนำมาวางอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์ก่อนแล้ว
เวลาปราจีนถ้าประเคน 2 คน ก็จับเครื่องไทยธรรมนั้นนานๆ ตั้ง 2 คน ยกให้สูงจากพื้นที่ว่างของ ที่สุดเลยการทำบุญเพื่ออุทิศให้พ่อกับแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องมีสมาธิมีเจตนาแน่วแน่ในการทำบุญอุทิศซึ่งจะทำให้อานิสงส์แรงพระจะสวดเป็นภาษาบาลีว่า
ยะถาวาริวะหาปูราปะริปูเรนติสาคะรัง ชีวะมีวะอีตู ปีนังปีตานังปะกับปาร์ตี้กิตติตั้ง ปกติดังตุมหัง คลิปป่ะมีวะสะมิชฌะตุสัพเพสังฆากับปลาโอ ปัดนะระโสยะถามนูญโชติกโรยะถา

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *