Menu Close

ชุดขาวปฎิบัติธรรม ชุดขาว รัตนาภรณ์ ขายแยกชิ้น ชุดขาวแขนสั้น กางเกงยางยืดขายาว ของแท้ 100%

฿660.00

รายละเอียดสินค้า
ชุดชีพราหมณ์ รัตนาภรณ์ ชุดเสื้อแขนสามส่วน ผ้าถุงมีหลายแบบ อาทิเช่น ผ้าถุงธรรมดา ผ้าถุงธรรมดามีเชือก ผ้าถุงเอวยางยืด ผ้าถุงเอวตะขอ
ชุดชีพราหมณ์เป็นผ้าโทเร ใส่ไม่ร้อน ผ้าไม่บาง
ราคาชุดมีดังต่อไปนี้
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ S ราคาชุดละ 485 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ M ราคาชุดละ 485 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 ราคาชุดละ 435 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 445 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 26 ราคาชุดละ 520 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 28 ราคาชุดละ 525 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ M ราคาชุดละ 495 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ L ราคาชุดละ 500 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 ราคาชุดละ 435 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 445 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 26 ราคาชุดละ 520 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 28 ราคาชุดละ 525 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 30 ราคาชุดละ 530 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ M ราคาชุดละ 510 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ L ราคาชุดละ 515 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ XL ราคาชุดละ 520 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 ราคาชุดละ 445 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 450 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 ราคาชุดละ 450 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 460 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 26 ราคาชุดละ 525 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 28 ราคาชุดละ 530 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 30 ราคาชุดละ 535 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 32 ราคาชุดละ 540 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 34 ราคาชุดละ 550 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 36 ราคาชุดละ 560 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ XL ราคาชุดละ 525 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ 2XL ราคาชุดละ 535 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 ราคาชุดละ 455 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 465 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 ราคาชุดละ 465 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 470 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 32 ราคาชุดละ 550 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 34 ราคาชุดละ 560 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 36 ราคาชุดละ 570 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 38 ราคาชุดละ 580 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 40 ราคาชุดละ 590 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ XL ราคาชุดละ 525 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ 2XL ราคาชุดละ 540 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ 3XL ราคาชุดละ 560 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 ราคาชุดละ 455 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 560 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 34 ราคาชุดละ 560 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 36 ราคาชุดละ 570 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 38 ราคาชุดละ 580 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 40 ราคาชุดละ 590 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ 2XL ราคาชุดละ 550 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ 3XL ราคาชุดละ 570 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 ราคาชุดละ 470 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 480 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 34 ราคาชุดละ 570 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 36 ราคาชุดละ 580 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 38 ราคาชุดละ 590 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 40 ราคาชุดละ 600 บาท
ติดปัญหาหรือมีข้อสงสัย สอบถามผ่านทาง Chat ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ
เสื้อชีพราหมณ์สีขาว มีซิปที่กระเป๋า มี 5 ขนาด รอบออก 37 – 50 นิ้ว ดังนี้
เบอร์ 1 รอบอก 37 นิ้ว
เบอร์ 2 รอบอก 39 นิ้ว
เบอร์ 3 รอบอก 41 นิ้ว
เบอร์ 4 รอบอก 43 นิ้ว
เบอร์ 5 รอบอก 47 นิ้ว
เบอร์ 000 รอบอก 50 นิ้ว
ผ้าถุงมีแบบรุ่นธรรมดา และรุ่นมีเชือกผูก มี 2 ขนาดหน้ากว้าง 1.8 เมตร และ 2.0 เมตร
สไบ มี 2 ขนาด มีความยาวตั้งแต่ 2 -2.5 เมตร
สไบเบอร์ 3 ยาว 2 เมตร สำหรับคนใส่เสื้อเบอร์ 1-3
สไบเบอร์ 4 ยาว 2.5 เมตร สำหรับคนใส่เสื้อเบอร์ 4-000
ผ้าถุงเอวยางยืด สีขาว มีกระเป๋าใส่ของด้านข้าง เป็นผ้าป้ายด้านหน้า ทำให้ลุกนั่งสบาย ไม่อึดอัด ผ้าหน้า ไม่จำเป็นต้องใส่กางเกงด้านใน มี 4 ขนาด ดังนี้
เบอร์ M เอวยืด 21 -28 นิ้ว
เบอร์ L เอวยืด 22 -30 นิ้ว
เบอร์ XL เอวยืด 23 -34 นิ้ว
เบอร์ 2XL เอวยืด 24 -36 นิ้ว
เบอร์ 3XL เอวยืด 26 -38 นิ้ว

รหัสสินค้า: 88167 หมวดหมู่:

รายละเอียดสินค้า
ชุดชีพราหมณ์ รัตนาภรณ์ ชุดเสื้อแขนสามส่วน ผ้าถุงมีหลายแบบ อาทิเช่น ผ้าถุงธรรมดา ผ้าถุงธรรมดามีเชือก ผ้าถุงเอวยางยืด ผ้าถุงเอวตะขอ
ชุดชีพราหมณ์เป็นผ้าโทเร ใส่ไม่ร้อน ผ้าไม่บาง
ราคาชุดมีดังต่อไปนี้
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ S ราคาชุดละ 485 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ M ราคาชุดละ 485 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 ราคาชุดละ 435 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 445 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 26 ราคาชุดละ 520 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.1 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 28 ราคาชุดละ 525 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ M ราคาชุดละ 495 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ L ราคาชุดละ 500 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 ราคาชุดละ 435 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 445 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 26 ราคาชุดละ 520 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 28 ราคาชุดละ 525 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.2 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 30 ราคาชุดละ 530 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ M ราคาชุดละ 510 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ L ราคาชุดละ 515 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ XL ราคาชุดละ 520 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 ราคาชุดละ 445 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 450 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 ราคาชุดละ 450 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 460 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 26 ราคาชุดละ 525 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 28 ราคาชุดละ 530 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 30 ราคาชุดละ 535 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 32 ราคาชุดละ 540 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 34 ราคาชุดละ 550 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.3 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 36 ราคาชุดละ 560 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ XL ราคาชุดละ 525 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ 2XL ราคาชุดละ 535 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 ราคาชุดละ 455 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงธรรมดา 1.8 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 465 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 ราคาชุดละ 465 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 470 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 32 ราคาชุดละ 550 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 34 ราคาชุดละ 560 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 36 ราคาชุดละ 570 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 38 ราคาชุดละ 580 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.4 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 40 ราคาชุดละ 590 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ XL ราคาชุดละ 525 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ 2XL ราคาชุดละ 540 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ 3XL ราคาชุดละ 560 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 ราคาชุดละ 455 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 560 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 34 ราคาชุดละ 560 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 36 ราคาชุดละ 570 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 38 ราคาชุดละ 580 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.5 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 40 ราคาชุดละ 590 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ 2XL ราคาชุดละ 550 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวยางเบอร์ 3XL ราคาชุดละ 570 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 ราคาชุดละ 470 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงธรรมดา 2.0 มีเชือกผูก ราคาชุดละ 480 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 34 ราคาชุดละ 570 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 36 ราคาชุดละ 580 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 38 ราคาชุดละ 590 บาท
เสื้อชีพราหมณ์ NO.000 + ผ้าถุงเอวตะขอเอว 40 ราคาชุดละ 600 บาท
ติดปัญหาหรือมีข้อสงสัย สอบถามผ่านทาง Chat ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ
เสื้อชีพราหมณ์สีขาว มีซิปที่กระเป๋า มี 5 ขนาด รอบออก 37 – 50 นิ้ว ดังนี้
เบอร์ 1 รอบอก 37 นิ้ว
เบอร์ 2 รอบอก 39 นิ้ว
เบอร์ 3 รอบอก 41 นิ้ว
เบอร์ 4 รอบอก 43 นิ้ว
เบอร์ 5 รอบอก 47 นิ้ว
เบอร์ 000 รอบอก 50 นิ้ว
ผ้าถุงมีแบบรุ่นธรรมดา และรุ่นมีเชือกผูก มี 2 ขนาดหน้ากว้าง 1.8 เมตร และ 2.0 เมตร
สไบ มี 2 ขนาด มีความยาวตั้งแต่ 2 -2.5 เมตร
สไบเบอร์ 3 ยาว 2 เมตร สำหรับคนใส่เสื้อเบอร์ 1-3
สไบเบอร์ 4 ยาว 2.5 เมตร สำหรับคนใส่เสื้อเบอร์ 4-000
ผ้าถุงเอวยางยืด สีขาว มีกระเป๋าใส่ของด้านข้าง เป็นผ้าป้ายด้านหน้า ทำให้ลุกนั่งสบาย ไม่อึดอัด ผ้าหน้า ไม่จำเป็นต้องใส่กางเกงด้านใน มี 4 ขนาด ดังนี้
เบอร์ M เอวยืด 21 -28 นิ้ว
เบอร์ L เอวยืด 22 -30 นิ้ว
เบอร์ XL เอวยืด 23 -34 นิ้ว
เบอร์ 2XL เอวยืด 24 -36 นิ้ว
เบอร์ 3XL เอวยืด 26 -38 นิ้ว

น้ำหนัก 1 กก.
ขนาด 20 × 20 × 20 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ชุดขาวปฎิบัติธรรม ชุดขาว รัตนาภรณ์ ขายแยกชิ้น ชุดขาวแขนสั้น กางเกงยางยืดขายาว ของแท้ 100%”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *